Loading...

Produkty

BHP


Metoda 5S składa się z pięciu kroków, które powinny być wprowadzane w organizacji w nadanej im kolejności – czyli dopiero po zaimplementowaniu jednego z założeń można wdrażać kolejne. Trzy pierwsze „S” odnoszą się do wprowadzania systemu, natomiast kolejne dwa koncentrują się na jego utrzymaniu i ciągłym ulepszaniu. Proces wdrażania 5S jest procesem ciągłym, dzięki któremu w organizacji uzyskać można nie tylko ład i porządek, ale również wprowadzić nową kulturę organizacyjną, opartą na zaangażowaniu i odpowiedzialności pracowników.


Galeria